True

Амприлан НD 5мг/25мг №30 - шахмал

  • Хэлбэр

12'600.0001 ₮ 12'600.0001 ₮ 12600.000100000001 MNT

11'454.5455 ₮

Энэ зохимж байхгүй байна.

Сагсанд нэмэх

Худалдааны нөхцөл, журам
30-day money-back guarantee
Shipping: 2-3 Business Days

**Фармакодинамик:** Найрлагандаа орсон бодисуудын шинж чанараар нөхцөлдөх үйлдэл үзүүлэгч нийлмэл найрлагатай бэлдмэл. **Рамиприл:** Рамиприл нь АХФ-г саатуулагч болно. Рамиприл бол эмийн урьдал бодис бөгөөд элгэнд түүний хувирлын дүнд рамиприлат үүсч тэр нь АХФ-г дарануйлдаг. Артерийн даралт ихтэй өвчтөнд рамиприлатын артерийн даралт буулгах болон гемодинамикийн нөлөө нь хөшингө судсыг өргөсгөн захын ерөнхий эсэргүүцлийг багасгадагтай нь холбоотой илэрдэг бөгөөд юуны өмнө артерийн даралт буурдаг байна. Зүрхний хэм ерөнхийдөө өөрчлөгдөхгүй. Удаан хугацааны эмчилгээний явцад зүүн ховдлын томролт нь зүрхний үйл ажиллагаанд сөрөг нөлөөлөлгүйгээр багасдаг. Нэг удаагийн тунгаар хэрэглэснээс хойш 1-2 цагийн дараа артерийн даралт бууруулах нөлөө нь илрэх бөгөөд 3-6 цагийн дараа хамгийн дээд түвшиндээ хүрч 24 цаг үргэлжилдэг. Рамиприл мөн зүрхний үйл ажиллагааны архаг дутмагшлын эмчилгээнд үр дүнтэй. Миокардын инфарктын дараа зүрхний үйл ажиллагааны архаг дутмагшлын шинж тэмдэгтэй байгаа өвчтөнд хэрэглэхэд гэнэтийн үхлийн өртөмж, хүнд хэлбэрийн эмчилгээнд үр дүн муутай байгаа дутмагшил болон зүрхний үйл ажиллагааны дутмагшлын улмаас эмнэлэгт хэвтэлтийг тус тус багасгадаг. Хэвлэлийн мэдээнээс үзвэл рамиприл нь судасны системийн эмгэгтэй(зүрхний цус дутагдах өвчин, инсульт үүсч байсан өвчтөн, захын судасны эмгэгтэй г.м.) болон хамгийн бага буюу зөвхөн нэг нэмэгдэл эрсдэлт хүчин зүйлтэй чихрийн шижинтэй(микроальбуминури, артерийн даралт ихсэлт, ерөнхий холестерины түвшин өндөрссөн, өндөр нягтралтай липопротеидын түвшин багассан, тамхи татдаг г.м.) өвчтөн зэрэг зүрх судасны сөрөг өртөмж ихэссэн өвчтөний миокардын инфарктын тохиолдол, цус харвалт болон зүрх судасны системийн эмгэгийн улмаас нас баралтыг илэрхий багасгадаг. Бэлдмэл мөн дахин судасжилтын процедур болон нас баралтын тохиолдлыг багасгана. Зүрхний үйл ажиллагааний архаг дутмагшлын үүсэлт даамжралтыг удаашруулна. Чихрийн шижинтэй болоод чихрийн шижингүй өвчтөний аль алинд нь уг бэлдмэл микроальбуминури болон нефропати үүсэх өртөмжийг илэрхий багасгана. Эдгээр нөлөө нь артерийн даралт ихэссэн болон хэвийн өвчтөний аль алинд нь илэрдэг. **Гидрохлортиазид: **Гидрохлортиазид нь тиазидийн бүлгийн шээс хөөх эм болно. Тэрээр бөөрний алсын сувганцрын түвшинд нөлөөлөн натри болон хлорын ионы ялгаралтыг ихэсгэнэ. Гидрохлортиазид эмчилгээний эхэн үед натри болон усны гадагшилалт ихэссэний улмаас судсанд эргэлдэх шингэний эзлэхүүн багасаж артерийн даралт бууран зүрхнээс шахан гаргах цусны хэмжээ багасдаг. Гипонатриеми болон шингэний эзлэхүүн багассаны улмаас ренин-ангиотензин-альдостероны систем идэвхиждэг. Үүний улмаас ангиотензин 2-ын концентраци өндөрсөн артерийн даралтын бууралт зарим хэмжээгээр хязгаарлагддаг. Эмчилгээг үргэлжлүүлэх явцад гидрохлортиазидын артерийн даралт бууруулах нөлөө нь захын судасны ерөнхий эсэргүүцлийг багасгах үйлдлээр нь нөхцөлдөнө. Ренин-ангиотензин-альдостероны систем идэвхижиж байгаа явдал нь цусны электролитын тэнцвэржилт, шээсний хүчил, глюкоз болон липидэд нөлөөлж артерийн даралт бууруулах эмчилээний үр дүнг зарим талаар саармагжуулна. Тиазидын бүлгийн шээс хөөх эм нь артерийн даралтыг сайтар бууруулах боловч зүрх судсанд гарсан бүтэцийн өөрчлөлтийг багасгахгүй. Рамиприл болон гидрохлортиазидыг хамт хэрэглэхэд артерийн даралт бууруулах үйлдэл нь дэмжигддэг. Түүний зэрэгцээ АХФ-г саатуулах эмүүд шээс хөөх эмчилгээний метаболизмын нөлөөг сулруулж зүрх судасны бүтэцийн өөрчлөлтөнд эерэгээр нөлөөлдөг байна. Аль нэг эм нь дангаараа буюу максималь тунгийн монотерапи үр дүн муутай бөгөөд сөрөг нөлөөний тохиолдол ихэссэн үед АХФ-г саатуулагчид болон гидрохлортиазидыг хамт хэрэглэдэг. Энэхүү хослол нь эмчилгээний үр дүнг сайжруулан сөрөг нөлөөний үүсэлтийг багасгана. Уг хослолын даралт бууруулах нөлөө нь ерөнхийдөө 24 цагийн турш хадгалагддаг. **Фармакокинетик:** Рамиприл: Ууж хэрэглэсний дараа ходоод гэдэсний замаас 50-60% нь хурдан шимэгдэх бөгөөд хоол түүний шимэгдэлтийг удаашруулахгүй. 1 цагийн дараа цусны сийвэнд хамгийн их концентраци нь үүсдэг. Рамиприл элгэнд хувирч идэвхитэй метаболит рамиприлатыг үүсгэх бөгөөд түүний идэвхи нь рамиприл болон идэвхигүй дикетопиперазинаас 6 дахин их байдаг. Дараа нь глюкуронждог. Рамиприлатын цусны сийвэн дэх хамгийн өндөр концентраци нь эм хэрэглэснээс хойш 2-4 цагийн дараа үүсэх ба 4 өдрийн дараа концентрацийн тэнцвэржилт үүснэ. Рамиприлын 73%, рамиприлатын 56% нь сийвэнгийн уурагтай холбогдоно. Рамиприл болон рамиприлат бие мах бодоос шээсээр(60% орчим нь) голчлон метаболит хэлбэрээр, уусан тунгийн 2%-иас бага хэсэг нь өөрчлөгдөлгүй рамиприл хэлбэрээр гадагшилдаг. Рамиприл хэд хэдэн үе шатаар гадагшилдаг. Эмчилгээний тунгаар хэрэглэх үед хагас ялгаралтын хугацаа нь 13-17 цаг байна. Амьтанд хийгдсэн судалгаагаар бэлдмэл хөхний сүүнд илрээгүй. 65-76 настай эрүүл сайн дурын хүмүүст хийгдсэн судалгаагаар рамиприлын фармакокинетик нь эрүүл залуу сайн дурын хүмүүст хийгдсэн фармакокинетикийн үзүүлэлтээс ялгаагүй байсан ажээ. Бөөрний үйл ажиллагаа алдагдсан үед рамиприл болон түүний метаболитыг ялгаралт нь креатинины клиренстэй пропорционалиар багасдаг. Бөөрний үйл ажиллагааны дутмагшилтай өвчтөнд рамиприл болон рамиприлатын метаболизм удааширч рамиприлын сийвэн дэх концентраци өндөрсөж болзошгүй. Гидрохлортиазид: Гидрохлортиазид голчлон дээрх гэдэс болон нарийн гэдэсний ойрын хэсэгт шимэгддэг. Биохүрэхүй нь 70% орчим байх ба хоолтой хамт хэрэглэхэд шимэгдэлтийн хэмжээ нь 10% орчим ихэсдэг. 1.5-5 цагийн дараа сийвэн дэх концентраци нь хамгийн өндөр түвшиндээ хүрдэг. Тархалтын эзлэхүүн ойролцоогоор 3л/кг байна. Цусны сийвэнгийн уурагтай 40% орчим холбогдоно. Бэлдмэл эритроцитд хуримтлагддаг ба харин хуримтлагдах механизм нь тодорхойгүй байгаа болно. Элгэнд хувирахгүй бөгөөд бэлдмэлийн 95% нь өрчлөгдөлгүйгээр голчлон бөөрөөр гадагшилдаг. Гидрохлортиазидын бөөрний клиренс нь эрүүл сайн дурынхан болон артерийн даралт ихтэй өвчтөнд ойролцоогоор 5.58мл/сек(335мл/минут) байдаг. Гидрохлортиазид бие мах бодоос 2 шатлалтайгаар ялгарна. Хагас ялгаралтын(t1/2) эхний үе шат нь 2 цаг орчим, сүүлчийн шат нь(хэрэглэснээс хойш 10-12 цагийн дараа) 10 цаг орчим байдаг. Эхэсийн хоригоор нэвтэрч ургийн усанд хуримтлагддаг. Ургийн хүйн венийн судсан дахь гидрохлортиазидын концентраци нь эхийн цусныхтай адил байдаг. Ургийн усан дахь концентраци нь хүйн венийн судасны цусныхаас 19 дахин өндөр байдаг. Хөхний сүүн дэх гидрохлортиазидын түвшин маш бага байдаг. Хөхүүл эх гидрохлортиазид хэрэглэж байгаа үед хүүхдийн цусны сийвэнд гидрохлортиазид илэрдэггүй байна. Зүрхний үйл ажиллагааны дутмагшилтай өвчтөнд гидрохлортиазидын шимэгдэлт дутмагшлын зэргээс хамааралтайгаар 20-70% багасдаг. Гидрохлортиазидын t1/2 нь 28.9 цаг хүртэл уртсах ба бөөрний клиренс нь 0.17-3.12мл/сек(10-187мл/минут) буюу дунджаар 1.28мл/сек(77мл/минут) болдог. Рамиприл болон гидрохлортиазидыг хамт хэрэглэхэд тэдгээр нь бие биеийнхээ фармакокинетикт харилцан нөлөөлөхгүй.

Specifications for Амприлан НD 5мг/25мг №30 - шахмал

Хэлбэр шахмал
This is a preview of the recently viewed products by the user.
Once the user has seen at least one product this snippet will be visible.

Recently viewed Products

To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.